Evropská směrnice umožňuje, že pokud má výrobek 36-ti měsíční a delší trvanlivost, lze ze strany výrobce označit produkt pouze kódem výroby / dávky (batch code).
Například produkt: Superfood kondicionér pro lesk s baobabem a granátovým jablkem

Některé produkty řady Evolve jsou označeny pouze kódy výroby / dávek (batch code), zbytek produktů by měl být označen datumem expirace.

Zde je způsob, jakým počítáme kódy výroby:
V roce 2020 začaly kódy dávek s 0.

V roce 2021 začaly kódy dávek s 1.

Příklad: Kód na produktu bude označen číslem 0009 – to znamená, že produkt byl vyroben 9. dne roku 2020.
Jako příklad viz tento odkaz výrobního kalendáře: https://asd.gsfc.nasa.gov/Craig.Markwardt/doy2020.html
Příklad: Kód na produktu bude označen číslem 1253 – to znamená, že produkt byl vyroben 253. dne roku 2021.

Pro dlouhodobou trvanlivost produktů je potřeba brát také ohled na jejich správné skladování. Je důležité nevystavovat produkty mrazu, chladu (pod 5 °C), ohni, vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
Po otevření je doporučeno každý produkt spotřebovat do doby, která je uvedena na každé etiketě / štítku produktu.
Obecně platí, že u tělových řad je doporučená doba spotřeby do 12-ti měsíců. U ostatních, tj. pleťových řad je doba spotřeby 4 až 6 měsíců.